Terug naar overzicht

Duurzaam personeelsbeleid: laat u ondersteunen, financieel en inhoudelijk !

Beste werkgever
 
Het Streekoverleg Resoc/Serr zet zich in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen in om bedrijven, organisaties en lokale besturen te ondersteunen bij het voeren van een duurzaam en divers personeelsbeleid waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de nieuwe als de ervaren medewerkers.
 
Concreet geven de projectontwikkelaars van het Streekoverleg Resoc/Serr procesbegeleiding bij het uitvoeren van acties in het kader van een loopbaan- en diversiteitsplan op maat waarbij een bedrijf, organisatie of lokaal bestuur tot 15.000 euro aan subsidies kan ontvangen.
 
U vraagt zich af waar zo’n acties kunnen om draaien? Doe alvast inspiratie op via het volgende keuzemenu van infosessies rond actuele thema’s voor zaakvoerders, HR- verantwoordelijken, preventieadviseurs, leidinggevenden en medewerkers:

 • Sessie I: Organisatievernieuwing - hoe leidt innovatie in uw HR-beleid tot het verbeteren van uw bedrijfsresultaten en de kwaliteit van de arbeid? op 22 mei 2014
 • Sessie II: Waarden - 'sleeping beauties'? op 5 juni 2014
 • Sessie III: Hoe werkbaar werk maken? op 27 november 2014
 • Sessie IV: Onthaalbeleid en attitude rond veiligheid op de werkvloer op 11 december 2014  Praktische informatie

   

  Prijs per themasessie en per deelnemer: 40 € - inclusief informatiebundel en catering (dit bedrag kan als werkingskost ingebracht worden in een loopbaan- en diversiteitsplan)
   
  Definitieve bevestiging van uw deelname volgt nadat uw storting ontvangen is op rekeningnummer BE86 0910 1966 4050 op naam van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Keizersplein 42 te 9300 Aalst. Te vermelden mededeling: “datum themasessie + naam en voornaam deelnemer”

  Inschrijven voor één of meerdere infosessies kunt u hier.
   

  Heeft u vragen? Contacteer Sabrina Bekaert, Daniel Lambeets of Dries Van Thienen van het Streekoverleg Resoc/Serr Zuid-Oost-Vlaanderen via telefoon 053 60 77 00 of e-mail info@streekoverlegzov.be