Terug naar overzicht

Nieuwe KGA-inzameling op 25 juni.

Jaarlijkse inzameling Klein Gevaarlijk Afval aan groepsvoorwaarden op 25 juni 2015. Schrijf u in vóór 22 juni. 

Klein Gevaarlijk Afval zoals lege verfpotten, loodaccu's, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners ... wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel !

NIEUW !
Bij de volgende inzameling worden ook TL-lampen en kleine elektrische apparaten gratis opgehaald !

U vindt alle tarieven samen met de gratis ingezamelde stromen op het ophaalformulier, klik hier
Het gezamenlijke transport wordt betaald door uw bedrijvenvereniging via het EIVLA-project voor de verduurzaming van de industrieterreinen in de Vlaamse Ardennen dat de steun geniet van het Agentschap Ondernemen, de gemeente Kruishoutem, de stad Oudenaarde, de stad Ronse en alle bedrijvenverenigingen in de Vlaamse Ardennen. De bedrijven betalen de verwerking van het afval tegen de genegotieerde groepstarieven. Enkel de leden van de bedrijvenverenigingen genieten van het groepstarief en de gratis inzameling. 

Wenst u deel te nemen aan de geplande ophaalronde van uw bedrijvenvereniging op 25 juni 2015, dan vult u het ophaalformulier in en faxt dit naar Vanheede Environment Group op het nummer 051/ 26 30 66 of via e-mail naar kga@vanheede.com vóór 22 juni 2015. De nodige transportformaliteiten en ADR-etiketten worden door Vanheede Environment Group  aangemaakt op basis van dit formulier. Aan u wordt gevraagd om ieder soort afval in een gesloten verpakking aan te bieden en te voorzien van een etiket of opschrift dat het product identificeert.

Bent u ingeschreven, dan komt de chemiewagen van Vanheede Environment Group op de afgesproken dag de aangemelde afvalstromen bij u ophalen. Meer informatie over welke afvalstromen u kunt aanbieden en over de wijze waarop u ze dient te verpakken, vindt u in het handboek voor de KGA-inzamelaar hier.

Alvast hartelijke dank voor uw milieubewuste medewerking !