Doelstelling

Statuten Pont Oost vzw
Artikel 3De vereniging stelt zich tot doel de samenwerking tussen de verschillende natuurlijke en rechtspersonen, die gevestigd zijn of zich zullen vestigen in en rond de bedrijvenzone Pont Oost (ambachtelijke zone) in Ronse, in stand te houden, te ontwikkelen en te bevorderen en dit op verschillende domeinen waaronder onder meer duurzame bedrijfsprocessen, de duurzame inrichting van het bedrijventerrein, alsmede duurzaam facilitair en/of utilitair beheer of enige ander vorm van interbedrijfssamenwerking op onder meer sociaal, economisch, ruimtelijk, milieu- en aanverwant vlak. Bij de verwezenlijking van het doel streeft de vereniging ten allen tijde naar een goede verstandhouding en samenwerking met de buurt en de aanwezige instellingen en bedrijven.


Wenst u de volledige statuten te ontvangen ? Stuur uw aanvraag naar info@pontoost.be. Wij bezorgen u per kerende de volledige tekst.

Wij danken onze partners

logoronsestad.png

provincie_oost-vl_logo.png

agentschap_ondernemen-logo.png


logo_abc_it_hiRes_small.png

dercor.png   lauwers.jpg